پتانسیلهای اکوتوریستی

وجود تنوع اکولوژیکی نظیر سواحل زیبا در کنار جنگلها و یا کوهها شرایطی را فراهم می کند که در آن موجودات مختلف در یک منطقه بتوانند زندگی کنند. این خود باعث جذب گردشگر به منطقه شده و از سوی دیگرتنوع زیستی امکان کسب تجربیات متعدد در دریا و کوه و جنگل ها و رودخانه ها و سایر جاذبه های زیستی یک منطقه را برای سیاحان فراهم می آورد. انجام فعالیتهای توریستی در دریا مثل غواصی به منظور مشاهده دنیای شگفت انگیز زیر آب، قایق سواری ، ماهی گیری، اسکی روی آب و … در کنار فعالیتهای سرگرم کننده در جنگلها و کوههای اطراف آن می تواند برای گردشگران بسیار جالب باشد. نکته ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که حضور گردشگران در منطقه برای این اکوسیستم خطری نداشته باشد. وجود طبیعت سرسبز بهاری بویژه جنگلهای سرسبز ارسباران، دریاچه سد ارس و از همه مهمتر سواحل رودخانه دائمی ارس در محدوده مورد مطالعه به لحاظ اهمیت ماهیگیری و شناکردن در سواحل آن دارای اهمیت اکوتوریستی است.

قابلیتها و پتانسیلهای اکوتوریستی در مسیرهای مختلف در محدوده منطقه آزاد ارس و مناطق تحت تاثیرآن به شرح ذیل می باشد.

۱- مسیر کلیسای تاریخی سنت استپانوس( جاده مرزی جلفا- سد ارس)

سواحل با ارزش رودخانه ارس
دریاچه تفرجگاهی سد ارس
شاه میگوی دریاچه سد ارس
۲- مسیر سیه رود(جنوب شرق جلفا)

آبشار آسیاب
آبشار های مناطق ییلاقی مهاران
۳- مسیر جلفا-تبریز

نواحی مناسب برای کوهنوردی
در این مسیر نواحی کوهپایه ای و مناسب برای گردش و کوهنوردی یک روزه وجود دارد که در فصل بهار سرسبز و پوشیده از گلهای بهاری می باشد. مسیر این کوهپایه ها از جنوب غرب هادیشهر بعد از تقاطع همسطح جاده هادیشهر- تبریز (راه فرعی پادگان آموزشی قدر هادیشهر) قابل دسترسی است. چشمه های جوشان و باغات کنار آن بر دیدنیهای این کوهپایه ها افزوده است.