اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۲۵۵۳ صمد محمد پور
۲ ۶۰۹۰ نیوشا برهمت
۳ ۲۲۹۴۴ صبا واحدی
۴ ۱۹۱۵۳ علی میرزایی
۵ ۲۴۲۲۷ بهزاد افندی زاده
۶ ۱۹۶۶۵ علیسان لطفی
۷ ۱۷۳۹۲ آقای اکبری
۸ ۱۹۵۵۰ مرتضی علیخانی
۹ ۱۲۶۹۹ هدیه حرفت قاسم
۱۰ ۷۴۷۵ لیلا مهر علی بگلو
۱۱ ۷۳۶۵ اکبر محمد حسینی
۱۲ ۱۷۸۰۹ فردین صادقی
۱۳ ۱۹۸۲۶ اکبر عباسلو
۱۴ میهمان ستار خان فریده متولی