اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۷ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

آقای ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۶۳۵۷ بهزاد راستگو
۲ ۲۲۳۳۰ عالیه صادقی
۳ میهمان ستار خان صبا واحدی
۴ میهمان ستار خان فرزاد رضایی
۵ ۱۶۷۸۵ آقای فرصتی
۶ ۳۵۱۹۱ اردلان علیزاده
۷ ۱۹۰۲۶ خانم پایداری
۸ ۱۱۵۲۱ مهسا قهرمان زاده
۹ ۱۷۳۷۷ آقای یرقیان
۱۰ ۶۳۰۸ آقای شمس پور
۱۱ ۱۷۸۹۰ یعقوب قربانی
۱۲ ۶۳۵۹ اکبر شاهدی
۱۳ ۱۷۳۵۴ افشین قاسمی
۱۴ ۱۲۱۰۸ سارا مجیب زاده
۱۵ ۲۲۸۹۷ آقای لطفی