فعالیتها و خدمات شرکت

هر چند خدمات شرکت در حال حاضر محدود بر بندهایی از چند مورد ذیل است؛ لکن دید بلند مدت شرکت به افقی روشن و گسترده دوخته شده است.

بخشی از خدمات و فعالیتهای شرکت

  • سرمایه گذاری و اجرای پروژه های تجاری، اداری و رفاهی
  • احداث کارخانجات صنایع سنگین و تبدیلی
  • تجارت و بازرگانی بین المللی و داخلی
  • اعطاء و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی(مجاز)
  • واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز
  • حمایت و انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری
  • گسترش زیرساختهای اقتصادی در اقصی نقاط کشور
  • مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری و بنگاههای تولیدی و اقتصادی
  • و …