منبت چوب


منبت کاری‌ هنری است‌ مشتمل بر حکاکی‌ و کنده کاری‌ بر روی‌ چوب بر اساس نقشه‌ای‌‌ دقیق.
تاریخچه منبت کاری‌ چندان روشن‌ نیست و به‌ درستی ‌ نمی توان گفت این‌ هنر صنعت از چه‌ زمانی‌ ابداع شده و رواج یافته است. قدیمی ترین‌ اثر منبت موجود که‌ تاریخ‌ نیمه ی اول‌ قرن سوم هجری قمری را دارد یک‌ لنگه‌در چوبی‌ متعلق به‌ مسجد جامع‌ عتیق شیراز است‌ که‌ در دوره‌‌ی عمر و بن‌ لیث صفاری‌ ‌ساخته شده است.
در خود منطقه آزاد ارس نیز درب ورودی کلیسای سنت استپانوس مزین به نقش و نگارهای منبت بر روی چوب می باشد که قدیمی ترین اثر این منطقه می باشد.
منبت یکی از رشته های مرسوم منطقه می باشد و علت این امر نیز وجود درختان انبوه گردو در روستاهای ارسی و داران بوده که در خود این روستاها کارگاه های متعدد نجاری و منبت کاری وجود داشته و هنرمندان و صنعت گران بسیاری به این رشته مشغول می باشند.