آرشیو دی, ۱۳۹۳

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۲۵۵۳ صمد محمد پور ۲ ۶۰۹۰ نیوشا برهمت ۳ ۲۲۹۴۴ صبا واحدی ۴ ۱۹۱۵۳ علی میرزایی ۵ ۲۴۲۲۷ بهزاد افندی زاده ۶… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۶۶۸۴ آقای فاتحی ۲ ۲۴۴۷۳ رقیه غلامی کماری ۳ ۲۲۱۲۷ فاطمه صحرا نورد ۴ ۶۰۸۳ آقای خدائی ۵ ۲۴۶۲۴ یونس اسماعیل پور… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۶۳۲۶ آقای فرشباف ۲ ۶۳۲۱ حسن نجفی ۳ ۱۹۵۵۴ یوسف صنایی ۴ ۶۳۲۴ آیهان حیدری ۵ ۱۲۱۴۲ ضرغام ناصر ۶ ۱۹۴۴۸ نادر… ادامه مطلب