آرشیو اسفند, ۱۳۹۳

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۹۷۷۶ مهری اصغری ۲ ۲۷۱۸۱ رقیه اسماعیلی ۳ ۱۵۳۰۴ بتول قاضی زاده ۴ ۱۵۵۵۴ امیرعلی محمدی ۵ ۲۷۱۵۹ پریا عبدیل زاده ۶… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۲۹۱۳۵ حامد صفر خانلو ۲ ۱۹۷۰۷ آقای صادقی ۳ ۲۵۱۷ آقای احمدی ۴ ۲۵۱۵ امیر علیزاده ۵ ۱۵۴۶۵ بانو شاکرزاده ۶ ۷۳۷۸… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۷۶۷۲ آقای ابراهیم زاده ۲ ۲۶۹۸۵ مجید اکبر پور ۳ ۲۶۹۷۹ خانم دیندار ۴ ۲۶۸۳۱ آقای فرشباف ۵ ۲۶۶۶ کوثر بابایی ۶… ادامه مطلب

به مناسبت دهه مبارک فجر همایش دوچرخه سواری با شرکت جمع کثیری از دانش آموزان منطقه آزاد ارس برگزار شد. به گزارش صدای ارس ، این همایش ساعت ۱۰ صبح… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۱۵۸۵ اصغر ریحانی ۲ ۱۷۳۳۷ آقای فرشباف ۳ ۲۹۰۸۰ اکبر حسین زاده ۴ ۱۴۳۹۴ آقای مقدسی ۵ ۲۶۶۸۶ خانم مرتضوی ۶ ۱۹۸۶۳… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۲۹۹۵۶ خانم بارانی ۲ ۱۲۹۸۸ حسن فرخ بخش ۳ ۲۴۲۳۳ سکینه تاجیک ۴ ۲۶۷۹۴ سکینه دلیلی ۵ ۱۲۹۱۵ مریم پناهی ۶ ۱۹۴۷۲… ادامه مطلب