جاذبه های گردشگری-ژئوتوریسم

از آنجا که یکی از سیاستها و اهداف منطقه آزاد ارس توسعه صنعت گردشگری می باشد، بنا براین شناسایی توانهای گردشگری در زمینه های مختلف و مطالعه وبررسی این توانها… ادامه مطلب

۱- مسیر کلیسای تاریخی سنت استپانوس( جاده مرزی جلفا- سد ارس) در این مسیر بطور عمده سنگهای پرمین و تریاس رخنمون داشته و فعالیت های تکتونیکی حادث شده در این… ادامه مطلب

وجود تنوع اکولوژیکی نظیر سواحل زیبا در کنار جنگلها و یا کوهها شرایطی را فراهم می کند که در آن موجودات مختلف در یک منطقه بتوانند زندگی کنند. این خود… ادامه مطلب