جوایز و قرعه کشی

همزمان با عید مبعث رسول مکرم اسلام صل الله علیه وال وسلم مراسم قرعه کشی جشنواره بهاره مجتمع تجاری و بین المللی ستارخان ارس برگزار شد. این قرعه کشی که… ادامه مطلب

مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس با هدف جلب رضایت مشتریان و مخاطبان خود هر هفته مراسم قرعه کشی برگزار کرده و جوایز نفیس و ارزنده ای را در این… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۹۷۷۶ مهری اصغری ۲ ۲۷۱۸۱ رقیه اسماعیلی ۳ ۱۵۳۰۴ بتول قاضی زاده ۴ ۱۵۵۵۴ امیرعلی محمدی ۵ ۲۷۱۵۹ پریا عبدیل زاده ۶… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۲۹۱۳۵ حامد صفر خانلو ۲ ۱۹۷۰۷ آقای صادقی ۳ ۲۵۱۷ آقای احمدی ۴ ۲۵۱۵ امیر علیزاده ۵ ۱۵۴۶۵ بانو شاکرزاده ۶ ۷۳۷۸… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۷۶۷۲ آقای ابراهیم زاده ۲ ۲۶۹۸۵ مجید اکبر پور ۳ ۲۶۹۷۹ خانم دیندار ۴ ۲۶۸۳۱ آقای فرشباف ۵ ۲۶۶۶ کوثر بابایی ۶… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۱۵۸۵ اصغر ریحانی ۲ ۱۷۳۳۷ آقای فرشباف ۳ ۲۹۰۸۰ اکبر حسین زاده ۴ ۱۴۳۹۴ آقای مقدسی ۵ ۲۶۶۸۶ خانم مرتضوی ۶ ۱۹۸۶۳… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۲۹۹۵۶ خانم بارانی ۲ ۱۲۹۸۸ حسن فرخ بخش ۳ ۲۴۲۳۳ سکینه تاجیک ۴ ۲۶۷۹۴ سکینه دلیلی ۵ ۱۲۹۱۵ مریم پناهی ۶ ۱۹۴۷۲… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۲۵۵۳ صمد محمد پور ۲ ۶۰۹۰ نیوشا برهمت ۳ ۲۲۹۴۴ صبا واحدی ۴ ۱۹۱۵۳ علی میرزایی ۵ ۲۴۲۲۷ بهزاد افندی زاده ۶… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۶۶۸۴ آقای فاتحی ۲ ۲۴۴۷۳ رقیه غلامی کماری ۳ ۲۲۱۲۷ فاطمه صحرا نورد ۴ ۶۰۸۳ آقای خدائی ۵ ۲۴۶۲۴ یونس اسماعیل پور… ادامه مطلب