اسامی برندگان

مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس با هدف جلب رضایت مشتریان و مخاطبان خود هر هفته مراسم قرعه کشی برگزار کرده و جوایز نفیس و ارزنده ای را در این مراسم تقدیم میکند.

جوایز افراد منتخب در مراسم ، اگر در محل حضور داشته باشند در همان جا تقدیم میگردد؛ برای افرادی منتخبی که در محل حضور ندارند از طریق شماره تلفن درج شده در برگه قرعه کشی تماس حاصل شده واطلاع رسانی میشود، این افراد حداکثر به مدت یک هفته مهلت دارند تا جهت دریافت جایزه خود با در دست داشتن برگه قرعه کشی و کارت شناسایی معتبر به دفتر مجتمع مراجعه نمایند؛ در غیر اینصورت جوایز آنان در هفته آتی قرعه کشی شده و به افراد منتخب جدید اعطا میشود.

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۳ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۵ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۷ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۴ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۸/۳۰ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۳ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۸/۲ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۵ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۱ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۷/۴ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۸ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۱ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۶ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس (قرعه کشی بزرگ)