اطلاعیه تغییر زمان قرعه کشی بزرگ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

یک دستگاه خودرو و دهها جوایز نفیس دیگر

بنا به مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت آذر ستارخان ارس ، قرعه کشی فوق در مورخه ۲۹/۰۱/۹۴ برگزار نخواهد شد؛ تاریخ برگزاری مراسم قرعه کشی بزرگ متعاقباً اعلام می شود.

با تشکر
رئیس هیئت مدیره

دیدگاه ها

پاسخ دهید