آرشیو مهر, ۱۳۹۳

با وجود بارش باران و با حضور انبوه مردم منطقه و شهرها و روستاهای مجاور و همچنین برخی مسئولین منطقه و شهرستان دومین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در مسیر… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۲۲۴۰۷ مریم آبزوش ۲ ۱۴۱۹۴ زهرا رضایی ۳ ۱۱۷۳۰ ثنا نعمتی ۴ ۶۷۸۹ ولی نجفی ۵ ۲۲۶۲۶ آقای جلیلی ۶ ۱۶۳۲۲ آقای… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۰۲۵۲ سالار رصیمی ۲ ۲۲۸۱۴ آنیتا یعقوبی ۳ ۱۶۴۳۸ محبوب نعمتی ۴ ۱۰۵۴۵ علی فتحی ۵ ۱۴۷۱۰ پرهام گنبری ۶ ۱۴۹۲۱ پروانه… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۳۵۵۱ حسن عسگری ۲ ۱۶۳۴۴ نوشین شفیعی ۳ ۱۱۳۵۵ بهنام محمودی ۴ ۱۳۵۸۳ خانم انصاری ۵ ۷۱۰۴ حبیبه اباذری ۶ ۲۲۹۷۶ اسماعیل… ادامه مطلب