جاذبه های گردشگری-صنایع دستی

سفال یکی از خلاقیت های ماندگار انسان از دوره نوسنگی و ماقبل تاریخ است. هیچکدام از مصنوعات و ساخته های فکر و اندیشه انسان از نظر ارزانی و فراوانی مواد… ادامه مطلب

نام ورنی از کلمه ترکی باستانی ورنیVereni به معنی اژدها گرفته شده است. ورنی نوعی گلیم یک رو یا گلیم فرش نما بدون پرز است که به سبک پود پیچی… ادامه مطلب

قلم زنی عبارت است از تزئین و کندن نقوش بر روی اشیاء فلزی به ویژه مس، نقره و برنج سبک قلم زنی تبریز با قلم زنی اصفهان متفاوت می باشد… ادامه مطلب

منبت کاری‌ هنری است‌ مشتمل بر حکاکی‌ و کنده کاری‌ بر روی‌ چوب بر اساس نقشه‌ای‌‌ دقیق. تاریخچه منبت کاری‌ چندان روشن‌ نیست و به‌ درستی ‌ نمی توان گفت… ادامه مطلب